Gå direkte til indhold

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Udbetalinger til arbejdsgivere

AUB udbetaler en række tilskud, præmier og refusioner til arbejdsgivere til dækning af udgifter til elever på erhvervsuddannelser

Kost og logi

I kan få refusion af udgifter i forbindelse med erhvervsskoleelevers ophold på kostafdeling. Retten til refusion gælder for kostophold, der er påbegyndt før den 1. juli 2019. Kost og logi

2017-bonus

I kan få bonus for de elever fra erhvervsuddannelser, I havde ansat i 2017. 2017-bonus

EGU-bonus

Som privat arbejdsgiver kan I få udbetalt bonus, når I ansætter en elev i en erhvervsgrunduddannelse. EGU-bonus

Løntilskud

I kan søge løntilskud, hvis jeres elev uforskyldt har mistet sin praktikplads. Det er skolen, der afgør, om eleven er uforskyldt. Løntilskud

Udstationering

Hvis I udstationerer jeres elev, som er i gang med en erhvervsuddannelse, kan I søge tilskud til en del af jeres udgifter. Udstationering

Opsøgende virksomhed

Ansøg om støtte til eller få refunderet udgifter til opsøgende virksomhed i udlandet. Opsøgende virksomhed