Gå direkte til indhold

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Hvem skal betale

Alle offentlige og private arbejdsgivere, der betaler til ATP, er omfattet af reglerne om betaling til AUB.

Dit AUB-bidrag bliver beregnet ud fra dine indbetalinger til ATP. Du får fradrag for den første medarbejder samt for hver 50. medarbejder. Det betyder, at du ikke betaler, hvis du kun har én medarbejder. Desuden skal du ikke betale for elever, som er registreret i AUB.

Ophører din virksomhed?

Virksomhedens AUB-bidrag bliver beregnet på baggrund af dine ATP-indberetninger og vedrører derfor virksomhedens aktive periode.

Da AUB-bidraget bliver opkrævet med tilbagevirkende kraft, kan du modtage en opkrævning efter virksomhedens ophør.

Det samme gælder, hvis du sælger eller overdrager din virksomhed.

Fradrag for elever

Du betaler ikke AUB-bidrag for dine elever, hvis de er i gang med en godkendt uddannelse. Eleverne skal dog være registreret i AUB.

AUB får direkte besked fra erhvervsskolerne om de elever, der er i gang med en erhvervsuddannelse.

Hvis du har elever, som er i gang med andre uddannelser end nævnt i oversigten over uddannelser, skal du selv oplyse AUB om uddannelsesforholdet ved at udfylde og indsende ansøgning om bidragsfritagelse.

Søg om bidragsfratagelse for din elev

Fortsæt