Gå direkte til indhold

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Nedsat AUB-bidrag

Et andet initiativ i trepartsaftalen er, at AUB-bidraget midlertidigt er sat ned.

Det er sket ved, at I har fået udbetalt et tilskud via Samlet Betaling i juni 2020. Her har Samlet Betaling modregnet:

  • jeres AUB-bidrag for 4. kvartal 2019

  • hele VEU-bidraget for 3. og 4. kvartal 2019

  • dele af VEU-bidraget for 2. kvartal 2019.

Desuden er AUB- og VEU-bidraget for 1. kvartal 2020 sat til 0 kr.