Gå direkte til indhold

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Midlertidigt løntilskud

Fra 1. maj til 31. december 2020 får I som private arbejdsgivere automatisk et midlertidigt løntilskud for jeres elever.

Det betyder, at I kan få dækket det meste af jeres lønudgifter i resten af 2020.

Hvor meget kan I få I tilskud?

Størrelsen på løntilskuddet afhænger af uddannelsesaftalen. I får: 

  • 75 % af elevlønnen for de elever, som I allerede har ansat.

  • 90 % af elevlønnen for nye ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, ny mesterlæreaftaler eller restuddannelsesaftaler, der starter fra 1. maj 2020.  

  • 45 % af elevlønnen for nye elever med korte uddannelsesaftaler, der starter 1. maj 2020 eller derefter. Det er et krav, at I ikke tidligere har haft en uddannelsesaftale med samme elev.

Hvis I indgår en restaftale med en elev, som allerede er ansat i virksomheden i en kort uddannelsesaftale, får I 90 procent af elevlønnen i løntilskud, når restaftalen starter.

I får kun løntilskud for de perioder, hvor eleven er i praktik. Ved skoleophold får I fortsat automatisk lønrefusion fra AUB.

I får automatisk udbetalt løntilskud

Det midlertidige løntilskud bliver udbetalt automatisk til jeres NemKonto, så I skal ikke søge om det.

Første gang I får løntilskud er inden udgangen af september 2020. Her vil I få løntilskud for elever med praktikperioder fra maj til og med juli 2020.

Herefter vil I få det midlertidige løntilskud udbetalt hver måned.

Sådan beregner AUB løntilskud

Når AUB beregner jeres løntilskud, ser vi på, hvilke elever I har og den løn, I har indberettet for eleven til Skattestyrelsen. I kan dog ikke få løntilskud, hvis I modtager lønkompensation fra Erhvervsstyrelsen for samme elever i samme periode.

Løntilskuddet er midlertidigt og gælder fra 1. maj 2020 til og med 31. december 2020. Alle virksomheder i den private sektor og offentlige virksomheder, der opererer på markedsvilkår, er omfattet af ordningen. 

Hvis I har fået lønkompensation i maj - juli

Har I modtaget lønkompensation fra Erhvervsstyrelsen for en elev i en del af enten maj, juni eller juli, har I ikke fået midlertidigt løntilskud fra AUB for eleven for den pågældende måned med udbetalingen i september. Hvis I fx har fået lønkompensation for en elev i de første 2 uger af maj, har I ikke fået løntilskud for maj. I stedet får I til oktober udbetalt løntilskud for eleven for de måneder, hvor I delvis har modtaget lønkompensation.

Ikke alle uddannelser af omfattet

Reglerne om midlertidigt løntilskud gælder ikke for de sidestillede uddannelser: erhvervsfiskere, farmakonom- og lokomotivføreruddannelsen.

Det er udelukkende elever på erhvervsuddannelser (EUD), der er omfattet.