Gå direkte til indhold

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Forhøjet lønrefusion

For skoleophold fra 1. juli til 31. december 2020 får I forhøjet lønrefusion for elever med ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, ny mesterlæreaftaler og restuddannelsesaftaler.

Den forhøjede lønrefusion svarer til den normale lønrefusionssats plus 20 procent. Der er dog et loft over lønrefusionen, så I maksimalt kan få 20 procent mere end den løn, I betaler til eleven.

Automatisk udbetaling i efteråret 2020

I får automatisk udbetalt den forhøjede lønrefusion til jeres NemKonto. Første udbetaling er 16. november 2020. Den er med tilbagevirkende kraft fra 1. juli 2020.

I får to udbetalinger og breve

Lønrefusion for skoleophold i perioden bliver udbetalt af to portioner pr. skoleophold. Et beløb, der dækker den normale lønrefusion og et beløb, der dækker forskellen op til den forhøjede lønrefusion.

I skal derfor gøre, som I plejer, når I får breve om lønrefusion for skoleophold fra AUB. Hvis ugelønnen er lavere end satsen, skal I stadig oplyse den korrekte ugeløn på selvbetjeningen.

Eksempel på beregning

Hvis I har ansat en 2.-års elev, er den normale refusionssats 3.090 kr. pr. skoleuge. Hvor meget I får i forhøjet lønrefusion afhænger af, hvad I betaler i løn til eleven.

Hvis I fx betaler eleven 4.000 kr. i løn pr. uge, skal I have 3.708 kr. i forhøjet lønrefusion. I får 3.090 kr. i normal lønrefusion og 618 kr. i ekstra lønrefusion, som er forskellen op til den forhøjede lønrefusion.

Hvis I i stedet betaler 3.000 kr. i løn pr. uge til eleven, skal I samlet set have 3.600 kr. i forhøjet lønrefusion. I får 3.000 kr. i normal lønrefusion og 600 kr. i ekstra lønrefusion, som er forskellen op til den forhøjede lønrefusion. Den forhøjede lønrefusion kan altså maksimalt være 20 procent højere, end den løn I betaler til eleven.

Hvis AUB får nye oplysninger

Der kan løbende komme nye oplysninger fra skolerne om fx en uddannelsesaftale eller et skoleophold. Sker det, vil AUB automatisk beregne den forhøjede lønrefusion igen frem til en gang i efteråret 2021. Hvis oplysningerne betyder, at I skal have mere i forhøjet lønrefusion, får I det udbetalt. Er resultatet, at I skal betale penge tilbage, vil I få en opkrævning fra AUB.

Ikke alle uddannelser er omfattet

Reglerne om forhøjet lønrefusion gælder ikke for korte uddannelsesaftaler, delaftaler eller de sidestillede uddannelser: erhvervsfiskere, farmakonom- og lokomotivføreruddannelsen.

Hvis I fx har en elev med en kort uddannelsesaftale, og I undervejs i en skoleperiode laver en restuddannelsesaftale med eleven, får I kun forhøjet lønrefusion for den del af skoleperioden, hvor restuddannelsesaftalen gælder.