Gå direkte til indhold

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Forhøjet lønrefusion

For skoleophold fra 1. juli og frem får I automatisk forhøjet lønrefusion for elever med ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, ny mesterlæreaftaler og restuddannelsesaftaler.

Ny sats fra 1. januar 2021

Hvor meget ekstra I får i forhøjet lønrefusion afhænger af, hvornår skoleopholdet ligger.

For skoleophold fra 1. juli til 31. december 2020 får I den normale lønrefusionssats plus 20 procent. I kan dog højst få 20 procent mere end den løn, I betaler til eleven.

For skoleophold i 2021 får I den normale lønrefusionssats plus 7 procent. Igen kan I dog højst få 7 procent mere end den løn, I betaler til eleven.

I får også forhøjet lønrefusion efter 2021. Satserne bliver reguleret hvert år, og I kan se dem på virk.dk/AUB-satser.

I får to udbetalinger og breve

Lønrefusion for skoleophold bliver udbetalt af to portioner pr. skoleophold. Et beløb, der dækker den normale lønrefusion og et beløb, der dækker forskellen op til den forhøjede lønrefusion.

I skal derfor gøre, som I plejer, når I får breve om lønrefusion fra AUB. Hvis ugelønnen er lavere end satsen, skal I stadig oplyse den korrekte ugeløn på selvbetjeningen.

Eksempel på beregning for 2020

Hvis I har ansat en 2.-års elev, er den normale refusionssats 3.090 kr. pr. skoleuge i 2020. Hvor meget I får i forhøjet lønrefusion afhænger af, hvad I betaler i løn til eleven.

Hvis I fx betaler eleven 4.000 kr. i løn pr. uge, skal I have 3.708 kr. i forhøjet lønrefusion for skoleophold i 2. halvår af 2020. I får 3.090 kr. i normal lønrefusion og 618 kr. i ekstra lønrefusion, som er forskellen op til den forhøjede lønrefusion.

Hvis I i stedet betaler 3.000 kr. i løn pr. uge til eleven, skal I samlet set have 3.600 kr. i forhøjet lønrefusion i 2. halvår af 2020. I får 3.000 kr. i normal lønrefusion og 600 kr. i ekstra lønrefusion, som er forskellen op til den forhøjede lønrefusion.

Eksempel på beregning for 2021

I 2021 er den normale lønrefusionssats 3.010 kr for 2.-års elever. Hvor meget I får i forhøjet lønrefusion afhænger fortsat af, hvad I betaler i løn til eleven.

Det betyder, at hvis I fx betaler en 2.-års elev 4.000 kr. i løn pr. uge, vil I samlet set få 3.221 kr. i forhøjet lønrefusion pr. skoleuge. I får 3.010 kr. i normal lønrefusion og 211 kr. i ekstra lønrefusion, som er forskellen op til den forhøjede lønrefusion.

Hvis I i stedet betaler 3.000 kr. i løn pr. uge til eleven, skal I samlet set have 3.210 kr. i forhøjet lønrefusion for skoleophold i 2021. I får 3.000 i normal lønrefusion og 210 kr. i ekstra lønrefusion.

Hvis AUB får nye oplysninger

Der kan løbende komme nye oplysninger fra skolerne om fx en uddannelsesaftale eller et skoleophold. Sker det, vil AUB automatisk beregne den forhøjede lønrefusion igen. Hvis oplysningerne betyder, at I skal have mere i forhøjet lønrefusion, får I det udbetalt. Er resultatet, at I skal betale penge tilbage, vil I få en opkrævning fra AUB.

Ikke alle uddannelser er omfattet

Reglerne om forhøjet lønrefusion gælder ikke for korte uddannelsesaftaler, delaftaler eller de sidestillede uddannelser: erhvervsfiskere, farmakonom- og lokomotivføreruddannelsen.

Hvis I fx har en elev med en kort uddannelsesaftale, og I undervejs i en skoleperiode laver en restuddannelsesaftale med eleven, får I kun forhøjet lønrefusion for den del af skoleperioden, hvor restuddannelsesaftalen gælder.