For myndigheder

Virk Myndighedsteam

Digital Post for myndigheder

Som myndighed modtager I jeres post fra andre myndigheder, borgere og virksomheder digitalt. Det hedder Digital post.

Om Digital Post

Som myndighed i Danmark modtager I jeres post fra andre myndigheder, borgere og virksomheder digitalt. Både postkassen og beskederne hedder Digital Post og sikrer en sikker digital kommunikation mellem jer og andre. Sikkerheden er vigtig, fordi der ofte udveksles fortrolige oplysninger.

I modtager post fra andre myndigheder fra I opretter et CVR-nummer og har pligt til at læse den. Det har I, fordi den drejer sig om vigtige forhold for jeres organisation, som I skal forholde jer til.

Den 21. marts 2022 får Danmark en ny løsning til Digital Post. Som myndighed skal I gøre jer klar til den nye løsning. I kan på denne side læse mere om hvilke opgaver I står overfor og hvor I kan få hjælp.

Hvis I vil læse mere om hvordan I foretager ændringer i den nuværende Digital Post-løsning, kan I læse mere på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

Læs mere om den nuværende Digital Post-løsning Den nye Digital Post-løsning

Hvis I skal være kontaktbare, skal I have en kontaktstruktur og minimum et modtagersystem. Så kan I modtage post fra borgere og virksomheder. I kan læse mere om dette på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

Læs mere om Digital Post for myndigheder (ny side)

I Digital Post kan I:

  • Modtage post fra andre myndigheder.

  • Skrive til andre myndigheder.

  • Modtage post fra borgere og virksomheder.

  • Skrive til borgere og virksomheder.

Rettighedsstyring: Adgang til Digital Post

Før I kan lave rettighedsstyring, skal I være tilsluttet Digital Post. I kan læse mere om tilslutning til Digital Post på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

Læs mere om tilslutning til Digital Post (ny side)

Når I har adgang til Digital Post, kan I som myndighed styre hvem der skal have adgang til jeres Digital Post og Administrativ Adgang. Det hedder rettighedsstyring og kan foretages i Rettighedsportalen for Digital Post.

Det er myndighedens Rettighedsadministrator som kan lave rettighedsstyring.

Log på Rettighedsportalen for Digital Post (ny side)

Administrativ Adgang: Administration af Digital Post

For at myndigheder kan sende Digital Post via løsningen, skal deres afsender- og modtagersystemer være tilsluttet Digital Post-løsningen. Det foregår via Administrativ Adgang, som er en portal, hvor myndigheder og virksomheder kan tilslutte og administrere deres anvendelse af løsningen.

Lov om Digital Post

Digital Post fra offentlige myndigheder har samme retsvirkning som papirbreve sendt med almindelig post. Det er derfor din virksomheds ansvar at tjekke sin offentlige digitale postkasse, så virksomheden ikke går glip af vigtige meddelelser og tidsfrister.

Læs lov om offentlig Digital Post her

Opdateret 11.05.2022