Gå direkte til indhold

Selvbetjening i forbindelse med coronavirus/covid-19

Slutafregning

Hvis du har modtaget kompensation, skal du indberette en række oplysninger om den periode, du har fået kompensation for, så Erhvervsstyrelsen kan gennemføre en slutafregning.

Oversigt over slutafregning

Slutafregning af kompensation for tabt indkomst for freelancere med B-indkomst mellem den 9. marts og den 31. august 2020

Indberet den faktiske B-indkomst i perioden.

Vi er ikke klar til at tage mod indberetninger til slutafregning endnu, men vi åbner snart op.

Slutafregning af kompensation for tabt B-indkomst

Slutafregning af kompensation for tabt indkomst for freelancere med A- og B-indkomst mellem den 9. marts og den 31. august 2020

Indberet den faktiske A- og B-indkomst i perioden.

Vi er ikke klar til at tage mod indberetninger til slutafregning endnu, men vi åbner snart op.

Slutafregning af kompensation for tabt A- og B-indkomst

Slutafregning af lønkompensation mellem den 9. marts til og med 29. august 2020

Indberet den faktiske lønudgift og beskæftigelsesgrad samt start- og slutdato for hjemsendelse i perioden.

Vi er ikke klar til at tage mod indberetninger til slutafregning endnu, men vi åbner snart op.

Slutafregning af lønkompensation

Opdateret 13.04.2021