Gå direkte til indhold

Slutafregning af kompensation

Erhvervsstyrelsen

Frivillig tilbagebetaling af kompensation

Du kan vælge frivilligt at tilbagebetale den kompensation, du har modtaget.

Da du søgte om kompensation, gjorde du det på baggrund af de forventede forhold i kompensationsperioden. Hvis du har haft en mindre nedgang i din omsætning eller indkomst, end du forventede på ansøgningstidspunktet, kan det være relevant for dig at tilbagebetale den udbetalte kompensation. Hvis du har tilbagebetalt det fulde kompensationsbeløb, som du har modtaget for en periode og ordning, så skal du ikke indberette til slutafregningen for denne periode.

Sådan foregår frivillig tilbagebetaling

Anmod om at tilbagebetale kompensation

Du kan anmode om at tilbagebetale hele det udbetalte kompensationsbeløb for en eller flere kompensationsperioder på én gang. Hvis du ønsker at tilbagebetale for flere ordninger, skal du dog indsende en anmodning for hver ordning.

Spørgsmål og svar

Opdateret 19.11.2021