Gå direkte til indhold

Praktikplads-AUB

Praktikplads-AUB

Betingelser

Praktikplads-AUB er obligatorisk for arbejdsgivere, der året forinden har indberettet ATP-bidrag for mere end én fuldtidsansat erhvervsuddannet medarbejder.

Er I omfattet?

Hvis I er i tvivl, om I er omfattet af Praktikplads-AUB, kan I få hjælp her:

er i omfattet af praktikplads-aub-test

Læs mere

Hvor kommer oplysningerne fra?

Praktikplads-AUB beregner jeres mål for elevpoint på baggrund af oplysninger fra flere forskellige kilder:

  • ATP Livslang Pension leverer oplysninger om, hvor mange medarbejdere I har i alt i virksomheden og deres beskæftigelsesgrad.

  • Danmarks Statistik leverer oplysninger om jeres medarbejderes højest fuldførte uddannelse.

  • Erhvervsskolerne leverer oplysninger om de uddannelsesaftaler, I har indgået.

  • Styrelsen for It og Læring leverer oplysninger om de stillingsopslag, I har oprettet.

Læs mere

Ny i Praktikplads-AUB

Hvert år i juni får I en forskudsopgørelse med jeres mål for, hvor mange elever I skal have ansat i år. Forskudsopgørelsen viser også, om I aktuelt er under eller over jeres mål for elevpoint. I kan også se, om I står til at et elevtilskud fra Praktikplads-AUB eller skal betale et bidrag. I årsopgørelsen, som I får i juni året efter, kan I se, om I har opfyldt jeres mål.

Praktikplads-AUB bliver beregnet automatisk

Praktikplads-AUB får automatisk de nødvendige oplysninger for at kunne beregne jeres tal. I skal derfor ikke indsende nogen oplysninger. Praktikplads-AUB får oplysninger fra ATP, Danmarks Statistik, erhvervsskolerne og STIL (Styrelsen for IT og Læring).

Læs mere

Lovgivning mv.

Her kan I finde lovgivning, klagevejledning og information om, hvordan vi behandler personoplysninger.

Find lovgivning mv.

Opdateret 24.11.2021