Læreplads-AUB

Læreplads-AUB

Det danske arbejdsmarked mangler erhvervsuddannede inden for en række faggrupper. Læreplads-AUB skal være med til at sikre, at der bliver oprettet flere lærepladser, så unge og voksne kan vælge en erhvervsuddannelse.

I er automatisk med i Læreplads-AUB, hvis I året før har indberettet ATP-bidrag for mere end én fuldtidsansat erhvervsuddannet medarbejder. Hvert år i april får I jeres forskudsopgørelse, hvor I kan se, om I står til at få en udbetaling eller skal betale et bidrag. Læreplads-AUB hed tidligere Praktikplads-AUB. Navneændringen skyldes ny terminologi på tværs af erhvervsuddannelserne. Det ændrer ikke på reglerne.

Logo AUB

Selvbetjening

Se mål for elevpoint og aktuel status

I denne selvbetjening kan I som arbejdsgiver se jeres mål for elevpoint i Læreplads-AUB, og om I står til at betale et bidrag til Læreplads-AUB eller få et elevtilskud.

Genveje

Betaling

I skal enten betale et bidrag eller have udbetalt penge fra Læreplads-AUB. Det afhænger af, om I ansætter færre eller flere elever og lærlinge end jeres mål.

Betaling