Støtte til mindre dagligvarebutikker i små byer

Erhvervsstyrelsen

Hvis du driver en mindre dagligvarebutik, fx købmandsforretning, slagter, bager eller en anden energiudsat fødevareforretning, og er beliggende i en mindre by, kan du søge om støtte til din virksomhed og til energiforbedrende tiltag.

Søg om støtte til energiudsatte dagligvarebutikker

Støtte til mindre dagligvarebutikker i små byer

Brug selvbetjeningen til at søge om støtte til forhøjede energiudgifter

Grøn omstillingsstøtte til mindre dagligvarebutikker i små byer

Brug selvbetjeningen til at søge om grøn omstillingsstøtte til energibesparende tiltag