Finansieringsbidrag

Samlet Betaling

Finansieringsbidrag

Som privat virksomhed skal I betale finansieringsbidrag.

Finansieringsbidraget bliver administreret og opkrævet af Samlet Betaling.

Hvad er finansieringsbidrag?

Med finansieringsbidraget er I solidarisk med til at dække en del af statens udgifter til de ATP-bidrag, der bliver indbetalt for:

  • modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, barselsdagpenge og ressourceforløbsydelse.

  • lønmodtagere, der modtager VEU-godtgørelse for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

En del af finansieringsbidraget går også til Lønmodtagernes Garantifond (LG). LG sikrer, at medarbejdere kan få udbetalt løn, pension og feriepenge, hvis virksomheden skulle gå konkurs.

Hvem skal betale?

Finansieringsbidrag er obligatorisk for alle private arbejdsgivere, der er registreret efter momsloven eller lov om afgift af lønsum.

Offentlige virksomheder skal ikke betale finansieringsbidrag.

Læs mere

Satser

For hver fuldtidsbeskæftigede medarbejder betaler I 206,25 kr. (2021) hvert kvartal til Finansieringsbidrag. Satsen for 2022 bliver 142,75 kr. Nedenfor kan I se fordelingen af bidraget samt bidragssatser.

Beregning af bidrag

Som udgangspunkt beregner Samlet Betaling automatisk jeres finansieringsbidrag på baggrund af de ATP-bidrag, I betaler for jeres medarbejdere.

Samlet Betaling modtager hvert kvartal oplysninger om det samlede ATP-bidrag, som I har indbetalt til ATP Livslang Pension.

Det indbetalte ATP-bidrag omregnes til et antal fuldtidsbeskæftigede ved at dividere det samlede indbetalte bidrag med den ATP-bidragssats, der gælder for virksomheden.

Antallet af fuldtidsbeskæftigede ganges med den aktuelle sats for finansieringsbidraget.

Eksempel (kvartalsbidrag)

5.000 kr. (samlede ATP-bidrag) / 852 kr. (ATP-sats)

= 5,87 fuldtidsbeskæftigede

Eksempel (årsbidrag)

20.000 kr. (samlede ATP-bidrag) / 3.408 kr. (ATP-sats)

= 5,87 fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Betaling

Finansieringsbidrag bliver opkrævet hvert kvartal af Samlet Betaling.

Fritagelse ved omvendt momspligt

I kan som privat virksomhed søge om at blive fritaget for at betale finansieringsbidrag, hvis I kun er momsregistreret pga. den omvendte betalingspligt for moms.

Fritagelsen gælder kun ved køb af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc'er eller bærbare computere.

Læs om den omvendte betalingspligt for moms på skat.dk

Opdateret 15.03.2022