Barselsdagpenge

Udbetaling Danmark

Nyheder fra Barselsdagpenge

Her kan du se de seneste nyheder om Barselsdagpenge

Nye barselsregler fra den 2. august 2022

Nye barselsregler Til sommer kommer der nye barselsregler. Det betyder, at fødes barnet den 2. august 2022 eller senere, bliver medarbejderen omfattet af de nye barselsregler.

De nye barselsregler indebærer som udgangspunkt en ligedeling af orloven imellem forældre. Det betyder, at hver forælder får tildelt 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen eller modtagelsen af barnet.

Hvis forældrene ikke bor sammen ved fødslen eller modtagelsen, er soloforælder eller er i en anden særlig situation, har forælderen ret til en anden fordeling af orloven, som tager højde for den situation, forælderen er i.

Læs mere som arbejdsgiver.

Læs mere som selvstændige.

Læs mere som a-kasser.

Du kan også læse meget mere om reglerne på borger.dk.

Covid-19-nyt for arbejdsgivere

Covid-19: Hvis du har ansatte i sundheds-, social- og ældresektoren & dagtilbud 0-6 år

På grund af risiko for corona indførte Sundhedsstyrelsen fra 2. april 2020 særlige retningslinjer for gravide, der arbejder i sundheds-, social- og ældresektoren og i dagtilbud for børn op til 6 år.

Hvis 1. fraværsdag var den 12. maj 2020 eller senere, skal den gravide i sit arbejde også have tæt kontakt til patienter, borgere eller børn, fx ved behandlings-, pleje- eller omsorgsopgaver.

Som arbejdsgiver kan du få refusion fra 28. graviditetsuge (27+0), hvis medarbejderen ikke kan arbejde hjemmefra og derfor er fraværsmeldt.

Har medarbejderen haft 1. fraværsdag efter den 14. september 2020, kan du først få refusion efter den 28. uge (28+0). Du skal anmelde fraværet som ’Offentligt fastsatte bestemmelser’ under ’Oplysninger om årsag til fravær’.

Fraværet skal anmeldes på samme måde, som hvis medarbejderen er søfarende, pilot eller stewardesse.

Covid-19: Ny hjælpeordning til pasning af børn

Folketinget har vedtaget en ny midlertidig hjælpeordning til pasning af børn pga. COVID-19. Den giver forældre mulighed for få dagpenge i op til 10 dage tilsammen, så de kan passe evt. børn under 14 år, der enten er hjemsendt pga. COVID-19 eller selv er smittet.

Som arbejdsgiver skal du indberette fraværet, så medarbejdere, der står i den situation, kan søge om dagpenge.

Medarbejdere kan ikke få dagpenge, hvis

  • de i forvejen har ret til sygedagpenge pga. egen sygdom

  • barnet er sendt hjem på linje med mange andre børn pga. en politisk udmelding.

Hjælpeordningen gælder ved pasning af børn for perioden fra den 29. september 2020 til og med 31. marts 2021.

Covid-19-nyt for selvstændige

Covid-19: Hvis du arbejder i sundheds-, social- og ældresektoren eller dagtilbud 0-6 år

På grund af risiko for corona indførte Sundhedsstyrelsen fra 2. april 2020 særlige retningslinjer for gravide, der arbejder i sundheds-, social- og ældresektoren og i dagtilbud for børn op til 6 år.

Hvis 1. fraværsdag var den 12. maj 2020 eller senere, skal den gravide i sit arbejde også have tæt kontakt til patienter, borgere eller børn, fx ved behandlings-, pleje- eller omsorgsopgaver. Som selvstændig kan du få barselsdagpenge fra 28. graviditetsuge (27+0), hvis du arbejder indenfor de nævnte områder og ikke kan arbejde hjemmefra.

Hvis din 1. fraværsdag var efter den 14. september 2020, kan du først få barselsdagpenge efter uge 28 (28+0).

Du skal anmelde fraværet som ’Sygeligt forløbende graviditet’ under ’Oplysninger om årsag til fravær’.

Covid-19: Hvis du ikke kan drive virksomhed pga. pasning af barn

Du kan søge dagpenge i NemRefusion, hvis du ikke har mulighed for at drive din virksomhed, mens du passer dit syge eller hjemsendte barn pga. COVID-19.

Sådan gør du:

  • Klik på ’Start selvbetjening’ og log på

  • Klik på ’Ny indberetning’

  • Klik på ’Pasning af alvorligt sygt barn’

  • Udfyld oplysningerne - skriv ’COVID-19’ som den sigende reference for fraværet, når du udfylder feltet.

  • Underskriv og send.

Det er vigtigt, at du vælger fraværsårsagen ’Pasning af alvorligt sygt barn’ – også selvom barnet er smittet med COVID-19 eller hjemsendt pga. nær kontakt med en smittet.

Husk at søge senest 8 uger efter din første fraværsdag.

Læs mere om reglerne på www.borger.dk

Opdateret 10.03.2022