Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Kost og logi før 1. juli 2019

I kan få refusion for kost og logi for elever og lærlinge på alle erhvervsuddannelser samt fiskeri- og lokoføreruddannelserne.

Opholdet skal være startet før 1. juli 2019. Hvis opholdet er startet senere, udbetaler AUB automatisk pengene til skolen, og I skal derfor ikke gøre noget.

Betingelser

I kan få refusion, hvis enten:

  • transporttiden mellem elevens eller lærlingens hjem og nærmeste skole er mindst fem kvarter med offentlig transport, eller

  • opholdet er aftalt mellem arbejdsgiver og eleven eller lærlingen, hvor skolen ikke er nærmeste skole.

Opholdet skal desuden ske i forbindelse med en skoleperiode, og der skal være en uddannelsesaftale mellem jer og eleven eller lærlingen.

Tjek om oplysningerne er korrekte

I får et brev fra AUB med de oplysninger, som kostafdelingen har givet til AUB. Her kan I også se, hvor meget I får i refusion fra AUB.

Hvis I ikke har betalt udgiften til kostafdelingen, eller I kun har betalt en del af beløbet, skal I fortælle AUB det via selvbetjeningen.

Hvis I mener, at kostafdelingen har indberettet et lavere beløb, end hvad I har betalt, skal I bede kostafdelingen om at rette oplysningen til AUB.

Udbetaling

AUB får oplysninger om elevens eller lærlingens ophold fra kostafdelingen og udbetaler automatisk refusionen på baggrund af oplysningerne.

Kostafdelingen giver AUB oplysninger om:

  • perioden for opholdet på kostafdelingen

  • beløbet, der er betalt for elevens eller lærlingens ophold.

I får først refusionen udbetalt, når elevens eller lærlingens skoleophold er afsluttet og betalt.

Vær opmærksom på, at det er en betingelse, at I betaler overenskomstmæssig løn til eleven eller lærlingen, for at I har ret til at få refusion fra AUB.

Ansøgningsfrist

Der er tre års frist for at søge om udbetaling af kost og logi. Overholdes fristen ikke, bliver kost og logi forældet, og retten til udbetaling bortfalder.

Er der ændringer, har du tre år fra kost- og logiopholdets afslutning til at søge hos AUB.

Hvilke elever og lærlinge på kostafdelinger kan ikke få kost og logi?

Følgende elever og lærlinge kan I ikke få kost og logi for:

  • Skoleoplæringselever og -lærlinge samt elever og lærlinge, der opholder sig på en kostafdeling under et oplæringsophold.

  • Ophold, der fx sikrer en elev eller lærling en midlertidig bolig i forbindelse med flytning.

  • Andre elever, der er optaget på kostafdelinger, fx elever på grunduddannelse for voksne og arbejdsmarkedsuddannelser.

Opdateret 07.05.2024