Gå direkte til indhold

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Kost og logi før 1. juli 2019

I kan få refusion for kost og logi for elever på alle erhvervsuddannelser samt fiskeri- og lokoføreruddannelserne.

Opholdet skal være startet før 1. juli 2019. Hvis opholdet er startet senere, udbetaler AUB automatisk pengene til skolen, og I skal derfor ikke gøre noget.

Betingelser

I kan få refusion, hvis enten:

  • Transporttiden mellem elevens hjem og nærmeste skole er mindst fem kvarter med offentlige transport.

  • Opholdet er aftalt mellem eleven og arbejdsgiver, hvor skolen ikke er nærmeste skole.

Opholdet skal desuden ske i forbindelse med en skoleperiode, og der skal være en uddannelsesaftale mellem jer og eleven.

Tjek om oplysningerne er korrekte

I får et brev fra AUB med de oplysninger, som kostafdelingen har givet til AUB. Her kan I også se, hvor meget I får i refusion fra AUB.

Hvis I ikke har betalt udgiften til kostafdelingen, eller I kun har betalt en del af beløbet, skal I fortælle AUB det via selvbetjeningen.

Hvis I mener, at kostafdelingen har indberettet et lavere beløb, end hvad I har betalt, skal I bede kostafdelingen om at rette oplysningen til AUB.

Udbetaling

AUB får oplysninger om elevens ophold fra kostafdelingen og udbetaler automatisk refusionen på baggrund af oplysningerne.

Kostafdelingen giver AUB oplysninger om:

  • perioden for opholdet på kostafdelingen

  • beløbet, der er betalt for elevens ophold.

I får først refusionen udbetalt, når elevens skoleophold er afsluttet og betalt.

Vær opmærksom på, at det er en betingelse, at I betaler overenskomstmæssig løn til eleven, for at I har ret til at få refusion fra AUB.

Ansøgningsfrist

Der er tre års frist for at søge om udbetaling af kost og logi. Overholdes fristen ikke, bliver kost og logi forældet, og retten til udbetaling bortfalder.

Er der ændringer, har du tre år fra kost- og logiopholdets afslutning til at søge hos AUB.

Hvilke elever på kostafdelinger kan ikke få kost og logi?

Følgende elever kan I ikke få kost og logi for:

  • Skolepraktikelever og elever, der opholder sig på en kostafdeling under et praktikforløb.

  • Ophold, der fx sikrer en elev en midlertidig bolig i forbindelse med flytning.

  • Andre elever, der er optaget på kostafdelinger, fx elever på grunduddannelse for voksne og arbejdsmarkedsuddannelser.

Opdateret 28.05.2021