Værdiansættelse af fri kost og logi for 2023

Nye satser for 2023 vedrørende kost og logi for medhjæl-pere ved landbrug mv., hushjælp og sygehuspersonale m.fl.