Udkast til bekendtgørelse om lystfiskeri af almindelig tun i 2021

Formålet med bekendtgørelsen er at give tilladelser til lystfiskere, som deltager i DTU’s mærkningsprojekt for almindelig tun i 2021, til at fange og ilandbringe ca. 15 stk. almindelig tun i perioden den 6. september til den 20. september. Tilladelse gives af Fiskeristyrelsen efter ansøgning og på grundlag af lodtrækning. Hver tilladelse giver mulighed for fangst og ilandbringelse af én tun. Tunen må ikke sælges.

  • Ikrafttrædelsesdato:

    16/08/2021

  • Ansvarlig myndighed

    Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

  • Ministerium

    Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

  • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation