Overførsel af CO2-kvoter til statsstøttede CO2-fangstenheder og undtagelse af opvarmet vand fra geotermiske anlæg fra prisregulering

Loven indfører en ny regulering af prisen på opvarmet vand fra et geotermisk anlæg til et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Loven giver mulighed for, at anlæggene kan aftale sig ud af prisreguleringen og ansøge Forsyningstilsynet om at blive undtaget fra reguleringen, hvis en række betingelser er opfyldt. Derudover indeholder loven regler om, at værdien af overskydende gratis tildelte CO2-kvoter skal overføres til en CO2-fangstenhed, hvis overskuddet af kvoterne er opstået som følge af statsstøtte. Loven påvirker i første omgang det geotermiske anlæg og det kollektive varme-forsyningsanlæg, som det opvarmede vand skal leveres til. Dernæst vil loven påvirke prisen for de varmeforbrugere, der modtager geotermisk varme via det kollektive varmeforsyningsanlæg, som de er tilsluttet. Det skyldes, at prisen vil være baseret på den aftale, der er indgået mellem de to anlæg, og ikke som i dag prisen fastsat efter reglerne i varmeforsyningsloven. Herudover er reglerne relevante for de anlæg og virksomheder, som modtager statsstøtte til CO2-fangst m.v. Reglerne har endvidere betydning for varmefor-brugernes priser, idet værdien af overskydende gratis CO2-kvoter, som opstår som følge af statsstøtte, skal overføres til CO2-fangstenheden i stedet for at blive modregnet i varmeprisen, som det vil være tilfældet med øvrige overskydende gratis CO2-kvoter.

 • Formel titel:

  Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning. (Overførsel af CO2-kvoter til statsstøttede CO2-fangstenheder og undtagelse af opvarmet vand fra geotermiske anlæg fra prisregulering).

 • Ikrafttrædelsesdato:

  10/03/2023

 • Se lovforslaget:

  https://www.ft.dk/samling/20222/lovforslag/l24/index.htm
 • Ansvarlig myndighed:

  Energistyrelsen

 • Ministerium:

  Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

 • Læs den fulde tekst hos Retsinformation:

  https://www.retsinformation.dk/eli/ft/202222L00024
 • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation