Lov om ændring af AUB-loven (lov nr. 326 af 28. marts 2023)

Der er tale om den årligt tilbagevende opdatering af AUB-loven fsva. fastsættelse af AUB-bidraget og VEU-bidraget for 2023. Lovændringen indebærer endvidere indførelse af refusion af arbejdsgiveres udgifter til pensionsbidrag i skoleperioder for elever/lærlinge med en pensionsrefusionssats på op til 8 pct. af de til enhver tid gældende lønrefusionssatser.