Konkursbekendtgørelse

Bekendtgørelsen implementerer bestemmelser i lov nr. 923 fra 18. maj 2021, som indfører en generel leveringspligt for gasleverandører på det danske gasmarked til erstatning for den hidtidige forsyningspligtregulering. Bekendtgørelsen fastsætter regler om, hvordan gas-aftagenumre skal fordeles under leveringspligten, hvis en gasleverandør f.eks. går konkurs eller mister retten til at virke som gasleverandør ved ikke at leve op til de grundvilkår, der gælder for at kunne agere som gasleverandør på det danske gasmarked.

 • Formel titel:

  Bekendtgørelse om fordeling af aftagenumre ved en gasleverandørs konkurs m.v.

 • Ikrafttrædelsesdato:

  01/04/2023

 • Ansvarlig myndighed:

  Energistyrelsen

 • Ministerium:

  Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

 • Læs den fulde tekst hos Retsinformation:

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/341
 • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation