BL 9-15, Bestemmelser om lufthavnstakster

BL 9-15 indeholder regler om luftfartsselskabers betaling af takster for benyttelse af danske lufthavne. Reglerne gælder for lufthavne hvor den årlige trafik overstiger 5 mio. passagerbevægelser. Roskilde Lufthavn er omfattet af BL’en, da den indgår i et lufthavnsnetværk med Københavns Lufthavn.