Bekendtgørelse om pulje til innovative indkøb i sundhedsvæsenet

Bekendtgørelsen fastsætter rammerne for en ny pulje, hvor offentlige indkøbere kan søge tilskud til forarbejdet ifm. et innovativt indkøb i sundhedsvæsenet. Puljen er en udmøntning af initiativ nr. 22 i Aftale om strategi for life science fra 20. maj 2021. Udkast til bekendtgørelsen er i høring med frist 9. august 2021 (https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65310)

  • Ikrafttrædelsesdato:

    01/09/2021

  • Ansvarlig myndighed

    Erhvervsstyrelsen

  • Ministerium

    Erhvervsministeriet

  • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation