Bekendtgørelse om pristillæg til opgraderet biogas leveret til et sammenkoblet gassystem og til renset biogas leveret til et bygasnet

Der er alene tale om at udstede en ny bekendtgørelse for at rette fejlagtige henvisninger i den gældende bekendtgørelse (lovteknik).

 • Ikrafttrædelsesdato:

  01/04/2022

 • Ansvarlig myndighed:

  Energistyrelsen

 • Ministerium:

  Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

 • Læs den fulde tekst hos Retsinformation:

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/348
 • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation