Bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Bekendtgørelse om god skik for boligkredit omfatter penge- og realkreditinstitutter, ejendomskreditselskaber og boligkreditformidlere. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/944

  • Ikrafttrædelsesdato:

    01/07/2022

  • Ansvarlig myndighed

    Finanstilsynet

  • Ministerium

    Erhvervsministeriet

  • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation