Bekendtgørelse om gasleverandørers indberetning af forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor

Bekendtgørelsen har til formål at fastsætte regler for, hvordan og hvornår en gasleverandør skal indberette oplysninger om antallet af forsyningsafbrydelser og begrundelserne herfor.

 • Formel titel:

  Bekendtgørelse om gasleverandørers indberetning af forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor

 • Ikrafttrædelsesdato:

  01/04/2023

 • Ansvarlig myndighed:

  Forsyningstilsynet

 • Ministerium:

  Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

 • Læs den fulde tekst hos Retsinformation:

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/208
 • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation