Bekendtgørelse om fravigelse af besætningslovens krav vedr. besætningsfastsættelse og kvalifikationer

Bekendtgørelse om fravigelse af besætningslovens krav vedr. besætningsfastsættelse og kvalifikationer

  • Ikrafttrædelsesdato:

    01/04/2023

  • Ansvarlig myndighed:

    Søfartsstyrelsen

  • Ministerium:

    Erhvervsministeriet

  • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation