Bekendtgørelse om forstligt formeringsmateriale

Bekendtgørelsen eksisterer allerede i dag og ændres primært som følge af, at kåringslisten i bekendtgørelsens bilag 10 skal opdateres med de nye, ophævede og ændrede kåringer for 2023. Endvidere tilføjes flere arter til listen i bilag 2, del B, således flere arter kan kåres. Derudover ændres tabellens kolonne ”Formål”, således den stemmer overens med beskrivelsen” 1) Multifunktionelt skovbrug og 2) andre formål” og ”virksomhed” erstattes konsekvent med ”leverandør”. Der foretages desuden en række andre redaktionelle ændringer uden materiel betydning.

  • Ikrafttrædelsesdato:

    01/01/2023

  • Ansvarlig myndighed:

    Landbrugsstyrelsen

  • Ministerium:

    Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

  • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation