Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelsens § 6, stk. 2, ophæves. Reglen erstattes af reglerne i bekendtgørelse om udvidet baggrundskontrol og sikkerhedsgodkendelse af personer, som har funktioner inden for luftfartssikkerhed (security), som træder i kraft den 31. december 2021. Der indsættes en overgangsbestemmelse, således at sikkerhedsgodkendelser udstedt efter bestemmelsen, bevarer deres gyldighed, indtil sikkerhedsgodkendelsen udløber eller inddrages. Bekendtgørelsens § 10, stk. 1, ændres således, at luftfartsselskaber, hvis forretningshovedsæde ikke er beliggende i Danmark, og som ikke opererer i henhold til en dansk licens, men som flyver til, fra eller indenrigs i Danmark, ikke længere skal indsende deres sikkerhedsplan til Trafikstyrelsens godkendelse. I stedet skal der indsendes dokumentation til Trafikstyrelsen for sikkerhedsplanens godkendelse. Dokumentationen skal være udstedt af den godkendende myndighed.

  • Ikrafttrædelsesdato:

    31/12/2021

  • Ansvarlig myndighed

    Trafikstyrelsen

  • Ministerium

    Transportministeriet

  • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation