Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2020.6

Bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder (DLS) ændres som følge af udgivelse af tillægsbind 10.7 til den 10. udgave af den Europæiske Farmakopé (Ph. Eur. 10th Ed. Suppl. 10.7), der træder i kraft den 1. april 2022. Nærværende ændringsbekendtgørelse vedrører således tekniske ændringer til bekendtgørelsens bilag 2, som er det bilag, der indeholder de standarder, der følger af den af Den Europæiske Farmakopé, f.eks. standarder for godkendte råvarer. Dertil er der foretaget konsekvensændringer i bilag 1, som oplister den samlede gældende Europæiske Farmakopé bestående af seneste hovedudgave og tilhørende tillægsbind, herunder seneste tillægsbind 10.7. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/328

  • Ikrafttrædelsesdato:

    01/04/2022

  • Ansvarlig myndighed:

    Lægemiddelstyrelsen

  • Ministerium:

    Sundhedsministeriet

  • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation