Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse af genopfyldningsbeholdere uden nikotin

Ændringsbekendtgørelsen indfører gebyrpligt for genopfyldningsbeholdere uden nikotin og regulerer nærmere herom. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/274

  • Ikrafttrædelsesdato:

    01/04/2022

  • Ansvarlig myndighed:

    Sikkerhedsstyrelsen

  • Ministerium:

    Erhvervsministeriet

  • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation