Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v.

Ændringsbekendtgørelsen regulerer i de gebyrbestemmelser, der knytter sig til anmeldte produkter. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/273

  • Ikrafttrædelsesdato:

    01/04/2022

  • Ansvarlig myndighed:

    Sikkerhedsstyrelsen

  • Ministerium:

    Erhvervsministeriet

  • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation