Bekendtgørelse nr. 8 af 3. januar 2023 om godkendelse af desinfektionsmidler mv. i fødevarevirksomheder mv.

Fødevarestyrelsen har opdateret bekendtgørelsen om godkendelse af desinfektionsmidler mv. i fødevarevirksomheder mv. Der er foruden opdateringer af lovteknisk karakter og mindre præciseringer tale om lempelse af flere mærkningskrav. Bekendtgørelse erstatter bekendtgørelse nr. 859 af 23. august 2019 om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i fødevarevirksomheder m.v.

 • Ikrafttrædelsesdato:

  15/02/2023

 • Ansvarlig myndighed:

  Fødevarestyrelsen

 • Ministerium:

  Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

 • Læs den fulde tekst hos Retsinformation:

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/8
 • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation