Bekendtgørelse nr. 1703 af 19. august 2021 om støtteordning nr. 3 til lønudgifter til kritisk personale i luftfartsselskaber i anledning af CO-VID-19-udbruddet

Regeringen har med et bredt flertal blandt Folketingets partier aftalt videreførelse af AOC-støtteordningen, denne gang med et samlet støttebeløb på 26,7 mio. kr. Ordningen gælder for perioden 1. juni 2021 til 30. september 2021. For at gennemføre og administrere ordningen skal der udgives en ny bekendtgørelse.

  • Ikrafttrædelsesdato:

    01/09/2021

  • Ansvarlig myndighed

    Trafikstyrelsen

  • Ministerium

    Transportministeriet

  • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation