Bekendtgørelse nr. 1691 af 16/08/2021 om ændring af bekendtgørelse om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer

Landbrugsstyrelsen har haft udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer i høring. Styrelsen ønsker at ændre ansøgningsfristen for nye tilsagn fra 21. december 2021 til 3. december 2021. Ændringen skyldes, at Landbrugsstyrelsen regner med allerede at kunne åbne ansøgningsrunden den 1. oktober 2021. Landbrugsstyrelsen vil kommunikere om det på hjemmesiden og via nyheder, ligesom det er tilfældet med fællesskemaet. Der foretages endvidere en konsekvensrettelse, opdatering af henvisninger til nye bekendtgørelser og rettelser af ministeriets navn.

  • Ikrafttrædelsesdato:

    01/09/2021

  • Ansvarlig myndighed

    Landbrugsstyrelsen

  • Ministerium

    Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

  • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation