Ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og forskellige andre love (Skærpede krav om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn)

Med loven stilles skærpede krav om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn virksomheders ledelsesorganer. Samtidig øges åbenhed og gennemsigtighed om virksomhedernes arbejde med at fremme en mere ligelig fordeling af køn i ledelsen. Link til Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/568

  • Ikrafttrædelsesdato:

    01/01/2023

  • Ansvarlig myndighed:

    Erhvervsstyrelsen

  • Ministerium:

    Erhvervsministeriet

  • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation