Servicevindue på NemLog-in i nat

Der er servicevindue på NemLog-in onsdag d. 10. august kl. 23:59 til torsdag d. 11. august kl. 5:00.

Det er ikke muligt at logge på Virk i dette tidsrum.

Ændring af gødningsanvendelsesbekendtgørelsen

Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen er med ændringsbekendtgørelsen ændret med tilbagevirkende virkning til gødningsanvendelsesbekendtgørelsens ikrafttræden den 1. august 2021. Med ændringen rettes en fejl, så det som forudsat bliver muligt at tildele kvælstofholdig kunstgødning i perioden fra efter høst til før 15. oktober på arealer med frøgræs, for hvilke der er indgået kontrakt med frøavlsfirma om levering af frø i den kommende sæson. Ændringsbekendtgørelsen kan tilgås på Retsinformation via dette link https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1664.

  • Ikrafttrædelsesdato:

    15/08/2021

  • Ansvarlig myndighed

    Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

  • Ministerium

    Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

  • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation