Gå direkte til indhold

Klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn

Nævnenes Hus

Det Psykiatriske Patientklagenævn behandler klager om tvangsindgreb, der er sket under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling. Denne blanket er tiltænkt det enkelte sygehus til indsendelse af en klage fra en patient.

Dette skal du bruge:

Inden du går i gang med at indsende klagen bør du sikre dig, at du har:

  • Et udfyldt klageskema fra patienten
  • En lægeerklæring
  • En tvangsprotokol
  • En patientjournal