Klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn

Nævnenes Hus

Det Psykiatriske Patientklagenævn behandler klager om tvangsindgreb, der er sket under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling.

Dette skal du bruge:

Inden du går i gang med at indsende klagen bør du sikre dig, at du har (medmindre du er patient):

  • Et udfyldt klageskema
  • En lægeerklæring
  • En tvangsprotokol
  • En patientjournal