Ansøgning om fritagelse for varebilsvognmandskursus - 3 års erfaring

Færdselsstyrelsen

Du kan fritages fra kravet om at gennemføre varebilsvognmandskurset, hvis du kan dokumentere, at du de seneste 3 år har haft en stilling med overordnede funktioner i en godstransportvirksomhed. Den afsluttende prøve til uddannelsen skal dog bestås.

Dette skal du bruge:

Du skal logge ind med dit personlige NemID.

Du skal desuden have følgende parat, inden du starter med at udfylde blanketten:

  • CVR nummer på den/de virksomheder, hvor du har været ansat
  • Dokumentation for at du har haft en stilling med overordnede funktioner i en godstransportvirksomhed. Denne dokumentation skal vedhæftes, når du udfylder blanketten.
    Dokumentationen kan f.eks. bestå af en erklæring fra arbejdsgiver, hvoraf det fremgår, hvad du har beskæftiget dig med og i hvilken periode. Erklæringen finder du på varebilskrav.dk under ’Blanketter’.

Hvis du har været ansat flere steder i den treårige periode, skal du foruden oplysning om CVR nummer på hver enkelt virksomhed vedhæfte dokumentation for hver ansættelse.