Anmodning om dokumentation for gyldige tilladelser til erhvervsmæssig persontransport

Færdselsstyrelsen

Blanketten benyttes til virksomheders anmodning om dokumentation for gyldige tilladelser til erhvervsmæssig persontransport til brug for grænseoverskridende personbefordring i enten Sverige eller Tyskland ELLER til brug for tilbudsgivning på kørsel.