Gravetilladelse

Vejdirektoratet

Hvis du skal udføre et gravearbejde på vejareal eller nærmere end 3 m fra vejarealets matrikulære skel, skal du ansøge om gravetilladelse.

introside.forudsaetninger.text
  • Oplysninger om gravested, arbejdets art, udførelsesmetode og tidsperiode
  • Oplysninger om ansøger og andre aktører inkl. adresser, e-mails og telefonnumre
  • Relevante dokumenter (Bemærk at afmærkningsplaner altid skal vedhæftes Ansøgning om råden over vejareal på statsvej og ikke Ansøgning om gravetilladelse)