Gå direkte til indhold

Kosmisk stråling - Indberetningsskema

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Luftfartsselskaberne skal hvert år inden den 1. marts indsende oplysninger om besætningsmedlemmers udsættelse for kosmisk stråling til Statens Institut for Strålehygiejne stråling samt kopi til SLV.