Indberetning af flyvetimer og landinger for luftfartøjer registreret i Danmark

Trafikstyrelsen

Her kan du som ejer/bruger af dansk registrerede luftfartøjer indberette flyvetimer og landinger. Bemærk venligst særlig indberetningsprocedure for brugere fra Færøerne og Grønland og mulighed for indberetning via samlet excel-ark. Læs mere herunder.

Dette skal du bruge:

Ejere eller faste brugere af et luftfartøj registreret i Danmark, skal en gang om året, inden 1. februar indberette flyvetimer og landinger fra det foregående kalenderår. Har du flere luftfartøjer af samme type, kan du indberette timer og landinger samlet per luftfarttøjstype ved at oplyse registreringerne for de enkelte luftfartøjer. Du kan indberette for op til 50 luftfartøjer per indberetning.

Hav følgende klar:

  • Samlet antal flyvetimer opgjort i hele timer
  • Samlet antal landinger på offentlige flyvepladser
  • Samlet antal landinger på ikke-offentlige flyvepladser

For at indberette skal du logge ind med en af følgende:

  • NemID privat
  • NemID til Erhverv eller Medarbejdersignatur (for virksomheder)