Gå direkte til indhold

Erklæring vedrørende ansvarsforsikring for skade på person eller ting uden for luftfartøj samt passager-, og rejsegodsforsikring

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Der er fastsat fælles europæiske krav til ansvarsforsikring på luftfartøjer. Reglerne gælder såvel for nationale luftfartøjer som for udenlandske luftfartøjer, der flyver i EU.