Gå direkte til indhold

Ansøgning om teknisk godkendelse af skumtender - I henhold til BL 3-3, Bestemmelser om brand og redningstjeneste

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Senest 3 måneder før en skumtender ønskes taget i brug, skal ansøgning indsendes til Trafikstyrelsen.