Ansøgning om midler fra Havnepuljen 2022

Trafikstyrelsen

Puljen har til formål at støtte investeringer i anlæg, udskiftning eller opgradering af havneinfrastruktur og havneadgangsinfrastruktur i danske erhvervshavne. Ansøgerkredsen til puljen er danske erhvervshavne.

Dette skal du bruge:
  • Projektbeskrivelse (på baggrund af skabelon fra Trafikstyrelsens hjemmeside)
  • Budget (på baggrund af skabelon fra Trafikstyrelsens hjemmeside)
  • Evt. yderligere bilag
  • NemID