Gå direkte til indhold

Ansøgning om godkendelse af køretøj til transport af farligt gods (ADR)

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Anvendes ved ansøgning om godkendelse af køretøj til transport af farligt gods ad vej. Blanketten medbringes ved syn.