Gå direkte til indhold

Ansøgning om fornyelse af luftdygtighedsbevis - bilag til BL 1-12

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Luftdygtighedsbevis fornys under forudsætning af, a. at rejsedagbog og tekniske journaler udviser, at luftfartøjet er vedligeholdt i overensstemmelse med BL 1-1, b. at luftfartøjet opfylder danske k...