Anmodning om udbetaling af godkendt tilskud fra Tilgængelighedspuljen for byggeri

Trafikstyrelsen

Blanketten benyttes til at anmode om udbetaling af tilskud fra Tilgængelighedspuljen for byggeri under forudsætning af, at der tidligere er givet tilsagn om tilskud.

Dette skal du bruge:

For at udfylde blanketten skal du logge ind med en NemID medarbejdersignatur.

Når du er logget på, skal du angive en række oplysninger om projektet, samt som minimum vedhæfte følgende:

  • Et dateret og underskrevet slutregnskab for tilgængeligheds-delen, der skal kunne sammenlignes med budgettet.
  • Ledelseserklæring
  • fakturaer/kvitteringer
  • Et revisorpåtegnet slutregnskab ved beløb over 500.000 kr.

Yderligere vejledning til ansøgning om udbetaling findes her.