Gå direkte til indhold

Anmeldelse af udlejningsvirksomhed

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Anmeldelse af udlejningsvirksomhed. Anmeldelsen skal være underskrevet af den eller de personer, der er tegningsberettigede for anmelderen.